Společnost KELOC CS, s.r.o. byla založena v roce 1991. Hlavní náplní firmy se stal vývoj ekonomického softwaru zastřešujícího komplexně ekonomiku malých, středních a velkých firem. Nosnou filosofií naší společnosti byl již od začátku individuální přístup k zákazníkovi s důrazem na maximální pomoc při rozběhu rutinního provozu (instalace, školení, supervising systému, hot-line).

Bohaté zkušenosti pracovníků firmy v oblasti zavádění informačního systému v organizacích jsou v maximální možné míře přenášeny dále k našim zákazníkům a také využívány při vývoji softwaru. V současné době největší z našich zákazníků dosahuje několika set zaměstnanců a ročního obratu několika set miliónů korun, náš software úspěšně využívají i firmy s několika zaměstnanci a obratem do jednoho miliónu korun.

Vzhledem k nasazení našeho softwaru, které přerostlo rámec funkčního dosahu ze sídla firmy, jsme přistoupili k vybudování sítě prodejních a servisních míst. Obchodní zastoupení (stejně jako informační a konzultační střediska) jsou v Praze, Havlíčkově Brodě, Plzni a Hradci Králové.

Firma KELOC CS, s.r.o. je jedním ze členů skupiny firem KELOC, do které dále patří Keloc PC, s.r.o. (počítače, reklama, tisk), Keloc NET, s.r.o. (sítě, internet, webové stránky) a Keloc Ekonomický servis, s.r.o. (daňové a účetní poradenství, vedení účetnictví). Sídlíme ve středu města Brna, kde máme i vlastní školící pracoviště. V případě školících akcí většího formátu má naše firma smluvně zajištěny odpovídající prostory.

Poslání společnosti KELOC CS, s.r.o.

Posláním společnosti KELOC CS, s.r.o. je pomáhat podnikatelům zvládat stále se stupňující nároky, které jsou na ně kladeny často měněnou legislativou, prohlubujícím se konkurenčním prostředím a rychlým vývojem moderních technologií. Činíme tak prostřednictvím dodávky kvalitního a spolehlivého ekonomického systému a profesionálními službami v celé šíři zákaznické podpory. Svých zákazníků si ceníme, a proto vždy klademe důraz na osobní přístup a rychlé řešení jejich potřeb a požadavků.

Softwary této společnosti

 • title
  KelEXPRESS KELOC CS, s.r.o.

  Tento výkonný ekonomický systém pro malé a střední firmy snadno přizpůsobíte svému podnikání. Jádro tvoří moderní technologie založená na databázovém MS SQL serveru Express Edition, který poskytuje Microsoft zdarma. Kromě základní funkčnosti nabízí řadu nadstandardních funkcí a modulů.

 • title
  KelMINI KELOC CS, s.r.o.

  Program KelMINI je ideální volba pro drobné živnostníky, kteří vedou daňovou evidenci nebo účetnictví. Nabízí rozsáhlou funkčnost za příznivou cenu - platíte jenom to, co opravdu potřebujete.

 • title
  KelSQL KELOC CS, s.r.o.

  Ekonomický systém KelSQL je uživatelsky shodný se systémem KelEXPRESS, je však určen pro provoz na plnohodnotné verzi databáze MS SQL. Nemá tedy již žádná výkonnostní omezení a zvládne i vysoký počet uživatelů a velký objem dat.