Podnikový informační systém QAD

ERP systém QAD je určen zejména pro komplexní řízení výrobních podniků z oblastí elektroniky, strojírenství, automobilového průmyslu,potravinářského průmyslu, spotřebního zboží, farmaceutického a chemického průmyslu. Zahrnuje plánování a řízení výroby, prodej, nákup, skladové hospodářství, finanční řízení a řízení servisu.

Podnikové aplikace QAD byly navrženy s využitím výrobních norem ERPII sestavených institucemi The Standard System (publikováno Oliver Wight Publishers and Gray Research) a APICS (American Production and Inventory Control Society). Jde o sadu funkcí, z nichž si můžete vybrat část potřebnou pro váš podnik.Podněty pro funkční rozšíření pocházejí od poradců, systémových integrátorů a především od zákazníků. Více než 50% rozšíření a nové funkcionality QAD pochází z každoročního vyhodnocování potřeb zákazníků.

QAD se zaměřuje nejen na řízení toků materiálů a informací uvnitř podniku, ale i na vazby mezi subjekty rozsáhlého podniku a na řízení dodavatelského řetězce.

 

Moduly systému QAD

 • EDI e-Commerce
  • Elektronická výměna dat se používá při potřebě elektronické výměny dokumentů (objednávek, dodacích listů, faktur, ...) s jinými systémy obchodních partnerů.
 • EDI e-Commerce
  • Elektronická výměna dat se používá při potřebě elektronické výměny dokumentů (objednávek, dodacích listů, faktur, ...) s jinými systémy obchodních partnerů.
 • Hlavní kniha
  • Knihování účetních transakcí, ruční účtování, rozvaha, výsledovka, vnitropodnikové přehledy, generátor přehledů. (Automatické účetní souvztažnosti jsou definovány u jednotlivých modulů).
 • Více měn
  • Evidence kurzů. Umožňuje ve všech modulech pracovat s doklady v různých měnách.
 • Řízení peněžního toku
  • Prognózované cash flow, výpis z banky současně do modulů Účty závazků a Účty pohledávek.
 • Pokladna
  • Práce s pokladnou (lze s nižším komfortem provádět v Účtech pohledávek).
 • Penalizace a upomínky
  • Slouží k vystavování upomínek a penalizačních faktur, jejich evidenci a případnému zápisu transakcí do hlavní účetní knihy.
 • Zápočty
  • Návrh zápočtů, jejich evidence a případné automatické zaúčtování včetně zápisu transakcí do hlavní účetní knihy.
 • Aktivní zušlechťovací styk
  • Sleduje dovezené a vyvezené materiály v režimu AZS a dle kusovníků dopočítává spotřebu vstupů. Přehledy pro celnici.
 • EPS
  • Elektronický platební styk s bankami a automatické párování plateb s fakturami.
 • Řízení jakosti
  • Definice testů a správných výsledků, přiřazení testů zásobám a výrobním operacím, tisky atestů.
 • Nákup
  • Práce s vnitropodnikovými požadavky na nákup, vystavení nákupní objednávky, příjem z nákupní objednávky.
 • Prognóza
  • Předpověď poptávky po výrobcích, dle níž se plánuje výroba aniž bychom již měli zákaznické objednávky.
 • Zakázky/Fakturace
  • Evidence zákaznické objednávky, rezervace výrobků, expedice, fakturace.
 • Analýza prodeje
  • Práce s obchodními zástupci, prodejními plány a jejich plněním, rozbory prodejních aktivit přes zákazníky a artikly.
 • Konfigurované výrobky
  • Práce s variantami výrobků a vybavením výrobků.
 • Nabídky
  • Evidence nabídek zákazníkům, převádění potvrzených nabídek v zákaznické objednávky.
 • Vratné obaly
  • Práce s evidenčními a fakturačními obaly. Sledování obalového konta po zákaznících, přehledy.
 • Účty závazků
  • Evidence došlých faktur a jejich párování s objednávkou a příjemkou, příkazy k úhradě, přehledy o závazcích.
 • Účty pohledávek
  • Evidence odeslaných faktur (pokud nenabíhají ze Zakázek/Fakturace), evidence došlých plateb a párování s fakturami, přehledy dlužníků.
 • Plán řad výrobků
  • Plán výroby a prodeje na rok v penězích po řadách výrobků.
 • Plán zdrojů
  • Definice kapacitních zdrojů, vůči nimž chceme nahrubo bilancovat plán řad výrobků nebo hlavní plán výroby.
 • Plán distribuce
  • Rozplánování požadavků mezi místy (závody), která si samostatně plánují.
 • Plán materiálových požadavků
  • Dle zákaznických objednávek, rozvrhů a prognóz vygeneruje hlavní plán, případně detailní plán (požadavky na nákup a výrobu). Zároveň bere v úvahu zásoby, rozpracovanost a materiál na cestě.
 • Hlavní plán
  • Plán finálních výrobků; přehledy týkající se souvislostí mezi zákaznickými objednávkami, prognózami, pracovními příkazy a předpokládanými stavy zásob.
 • Plán kapacitních požadavků
  • Porovnání plánu najemno proti kapacitám výrobních středisek příp. strojů. Pracuje s časy podle pracovních postupů.
 • Zákaznické a dodavatelské rozvrhy
  • Prodejní (a nákupní) objednávky podrobně rozpitvané v čase do rolovacích plánů. Používají se pro časté objednávání stejného výrobku stejným zákazníkem (u stejného dodavatele) a pro řízení dodávek příp.až v režimu Just in Time. Vazby do plánování a na EDI.
 • Struktury výrobků
  • Evidence kusovníků (norem spotřeby materiálu) a alternativních kusovníků, propočet nákladů na materiál.
 • Pracovní postupy
  • Evidence pracovních postupů s výrobními operacemi, časy a středisky, kalkulace práce a režií.
 • Konstrukční změny
  • Zvláštní soubory s normami pro přípravu konstrukčních změn, schvalovací proces, kopírování do platných norem.
 • Formule/Procesy
  • Evidence struktur výrobků a postupů v procesní výrobě (procentuální složení, dávky).
 • Řízení nákladů
  • Simulační nákladové soustavy k artiklům, možnost dalšího členění standardního kalkulačního vzorce.
 • Koprodukty
  • Podpora struktur výrobků s možností rozvětvení směrem vzhůru. Definice procesů, jejichž výsledkem je hlavní výrobek, koprodukty a vedlejší produkty.
 • Pracovní příkazy
  • Výdej materiálu na pracovní příkaz, tisk příkazů, příjem z pracovního příkazu.
 • Řízení dílny
  • Hlášení práce na pracovní příkaz.
 • Opakovaná výroba
  • Práce s výrobními linkami, rozvrhy výrobních linek, nahlašování práce a odvádění výroby po výrobních linkách.
 • Organizace servisu
  • Zahrnuje uchovávání technologických údajů o prodaných výrobcích, evidenci servisních smluv, řízení servisních volání a jejich řešení, náklady na servis, fakturaci servisu dle smluv.
 • Řízení zásob
  • Obsahuje cyklickou inventuru, přesuny zásob a neplánované příjmy a výdeje.
 • Inventura
  • Inventura zásob.
 • Klient/Server
  • Pro použití více databází nebo pro režim práce klient/server
 • Elektronický podpis
  • Zajišťuje podrobné mapování práce uživatelů v systému a umožní nastavit žádost o elektronický podpis a uvedení důvodu při snaze uživatele změnit určená data.

Řešení pro menší podniky: QAD Rapid

QAD Rapid je určen pro SME sektor a stejně jako standardní QAD Enterprise Applications je oborově zaměřený pro podniky v automobilovém průmyslu, elektrotechnickém a strojírenském průmyslu, potravinářství a farmaceutickém průmyslu. Systém je určen pro společnosti do 200 zaměstnanců se startovacím počtem licencí a s možností postupného rozšíření v závislosti na růstu společnosti a skutečné potřebě. Dále s pevným počtem dní konzultací a případnými programovými úpravami. Tím se sníží doba implementace, která se průměrně pohybuje u QAD EA šest měsíců, na dobu od jednoho měsíce. Krátká doba implementace QAD EA
byla již několikrát potvrzena ve studiích od předních analytických společností. Systém přitom obsahuje všechny moduly (výroba, finance a distribuce) s předdefinovanými podnikovými procesy, které konzultanti Minervy zpracovali na základě dlouholetých zkušeností z implementací ve výrobních podnicích. Tato metoda zaručuje plnou funkcionalitu ERP systému QAD EA, který Minerva implementovala u více než 100 zákazníků převážně v České a Slovenské republice, ale také například v Rusku, na Ukrajině, Litvě, Maďarsku a Rumunsku.

Globální podpora

Aplikace QAD používá 20 ze 100 celosvětově největších průmyslových společností. Jelikož dodavatelsko-odběratelský řetězec často přesahuje hranice jednotlivých států, byly aplikace QAD navrženy tak, aby podporovaly více měn, jazyků (k dispozici je 26 jazyků) a místní obchodní a legislativní praxi. Zavedené firmy, vybavené vlastními prodejními a podpůrnými středisky ve vybraných zemích, poskytují celosvětově podporu uživatelům. V České a Slovenské republice provádí prodej, instalace, školení, podporu při implementaci a dlouhodobou údržbu firma Minerva.

Výrobce softwaru

 • title
  Minerva

  Společnost Minerva ČR je významným dodavatelem podnikových řešení zaměřených na výrobní a distribuční společnosti. Pomáhá jim zvýšit výkonnost, produktivitu a zlepšit kontrolu.