Personální systém OKbase

Celofiremní personální systém OKbase je určen personalistům, mzdovým účetním, manažerům a automaticky všem
zaměstnancům. Výhodou je provázanost jednotlivých agend, společná databáze, jednotné ovládání, rozšiřitelnost a
přizpůsobení potřebám zákazníků. 

 

Moduly systému OKbase

 • DOCHÁZKA
  • Plánování nepřítomností
  • Plánování směn
  • Práce na projektech
  • Mobilní klient
  • Docházkové terminály
 • PERSONALISTIKA
  • Organizační schémata
  • Hodnocení
  • Pracovní cesty
  • Vzdělávání
  • Benefity
  • Nábory
 • MZDY
  • Elektronické výplatní lístky
  • Distribuce nákladů
  • Více účtáren
  • Schvalování mzdových složek přes web
 • STRAVOVÁNÍ
  • Burza
  • Mobilní klient
 • SPRÁVA ČIPOVÝCH KARET
  • Personalizační klíče
  • Personalizační profily
  • Hlavní výhody
  • Správa certifikátů
  • Napojení na certifikační autority
  • Profily certifikátů
  • Správa klíčů
  • Archivace klíčů
  • Správa personalizačních klíčů
 • MANAŽERSKÉ INFORMACE
  • Reporty

Proč zvolit OKbase

Jednoduché ovládání

 • Jednoduché, přehledné a intuitivní ovládání.
 • Jednotný přístup do všech modulů na základě plně definovatelných oprávnění.
 • Možnost využít jediného přihlášení (SSO) odvozený z přihlášení k Active Directory

Široká škálovatelnost

 • Díky použitým moderním technologiím lze systém OKbase efektivně provozovat jak na běžném notebooku, tak i ve velké organizaci s několika tisíci zaměstnanci.
 • Všechna data jsou uložena v jedné databázi (žádný interface, žádné duplicitní zadávání). Pro většinu běžných instalací plně postačí bezplatné edice Oracle XE nebo SQL Server Express.

Přístup přes internet a cloud computing

 • Kterýkoliv uživatel může s OKbase pracovat prakticky odkudkoli, prostřednictvím Internetu a to bez potřeby instalace jakéhokoliv programového vybavení.
 • Systém lze provozovat interně v organizaci nebo v cloudu formou poskytování software jako služby.

Bezpečnost systému

 • Oddělení uživatele od instalace a provozu programového vybavení a databázových služeb prostřednictvím vícevrstvé architektury systému.
 • Zabezpečená síťová komunikace prostřednictvím protokolu SSL/TLS.
 • Rozsah oprávnění přihlášeného uživatele lze detailně nastavit na vybrané funkce systému a určenou množinu zaměstnanců.
 • Možnost široce konfigurovatelného auditu událostí.

Rozšiřitelnost systému

 • Funkce OKbase je možné rozšiřovat pomocí volitelných modulů, jejichž funkčnost je uživatelům k dispozici okamžitě po zadání licenčního kódu, bez jakékoli dodatečné instalace.
 • V současnosti je k dispozici sada modulů, pokrývající různé funkce organizací v oblasti komplexního řízení lidských zdrojů (evidence docházky, systemizace, organizační schémata, hodnocení zaměstnanců, elektronické výplatní lístky, evidence návštěv, stravování zaměstnanců, správa čipových karet a další).
 • Skladbu modulů lze konfigurovat a doplňovat podle potřeb zákazníka a dosáhnout tak požadovanou funkčnost při příznivé ceně licencí.

Variabilita a přizpůsobení potřebám uživatelů

 • Nasloucháme a rozumíme potřebám a připomínkám zákazníků a tvoříme OKbase spolu s nimi.
 • Systém je vyvíjen pro rozmanité společnosti tak, aby šel přizpůsobit jejich potřebám. Některá nastavení jsou na úrovni celého systému a mění chování aplikace, jiná jsou navázána na konkrétního uživatele a přinášejí mu větší komfort práce.
 • Důležitou součástí je modul Generátor sestav, pomocí kterého lze snadno vytvářet vlastní sestavy, případně exportovat data do různých formátů (Excel, Word, PDF a dalších).
 • Modul Export/Import dat umožňuje propojit OKbase se stávajícími systémy zákazníků. Naši konzultanti pečlivě navrhnou optimální řešení a přizpůsobí systém podle potřeb a personálních procesů zákazníků.

Trvalý vývoj a soulad s legislativou

 • OKbase je postavena na více, jak 20 letech zkušeností s vývojem a údržbou personálních a mzdových systémů.
 • Veškeré legislativní změny jsou do systému průběžně implementovány a formou aktualizací či nových verzí včas poskytovány zákazníkům. Systém se dynamicky rozvíjí, každá nová verze přináší další vylepšení a rozšíření funkcí.
 • Individuální školení a konzultace: poskytujeme dle požadavků zákazníka.

 Podpora

 • Hot-line: poskytování telefonické nebo e-mailové podpory.
 • Nové verze: uvolňování nových verzí programového vybavení dle legislativních změn. Součástí dodávky každé nové verze je i dokumentace provedených úprav.
 • Individuální školení a konzultace: poskytujeme dle požadavků zákazníka.

Výrobce softwaru

 • title
  OKsystem

  OKsystem je česká softwarová společnost s mezinárodní působností. Naše programy používají desítky tisíc uživatelů v soukromém sektoru i veřejné správě.