Popis softwaru KelSQL 

Ekonomický systém KelSQL je uživatelsky shodný se systémem KelEXPRESS, je však určen pro provoz na plnohodnotné verzi databáze MS SQL. Nemá tedy již žádná výkonnostní omezení a zvládne i vysoký počet uživatelů a velký objem dat.

Se systémem KelSQL získáte výkonný systém s bohatou funkcionalitou včetně množství nadstandardních funkcí, který Vám usnadní práci a ušetří čas. Mezi další výhody patří možnost konfigurace na míru přesně podle Vašich potřeb tak, abyste neplatili za nic, co skutečně nepotřebujete. V nabídce modulů systému KelSQL jsou také speciální oborová řešení pro vybrané typy podnikání.

 • Provázanost modulů - stejné údaje nemusíte zadávat vícekrát
 • Veškeré operace jsou vratné nebo opakovatelné
 • Kontrola správnosti a úplnosti vložených dat a jejich vazeb
 • Účtování lze přednastavit a práci účetní omezit pouze na kontrolu pořízených dat
 • Snadný přístup k datům všech účetních období
 • Veškeré sestavy lze převést do různých formátů (Excel, Word, PDF, HTML a dalších) a dále s nimi pracovat nebo přímo odeslat mailem, možnost vytvářet vlastní tiskové sestavy
 • Stahování kurzů ČNB z internetu
 • Načítání skladových položek pomocí čteček čárových kódů nebo z Excelu
 • Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami
 • Homebanking – elektronické načtení výpisů z banky a odeslání příkazů k úhradě do banky
 • Informace o stavu závazků a pohledávek, výnosech a nákladech, stavu bankovních účtů, hotovosti nebo toku peněz rychle a přehledně v grafické podobě
 • CRM pro řízení vztahů se zákazníky

Moduly systému KelSQL

 • Účetnictví / Daňová evidence
  • Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH.
 • Faktury přijaté
  • Evidence došlých faktur, evidence leasingů.
 • Faktury vydané
  • Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur.
 • Pokladna
  • Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách.
 • Banka
  • Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení el. výpisů z banky.
 • Evidence majetku
  • Evidence dlouhodobého a drobného majetku.
 • Mzdy a personalistika
  • Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy.
 • Sklady
  • Evidence skladových zásob, tvorba inventur.
 • Objednávky a zakázky
  • Evidence přijatých a vystavených objednávek.
 • Kasa
  • Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami.
 • Manažer
  • Účetní a fakturační informace, tok peněz.
 • Výroba
  • Kompletní administrace zakázkové výroby malých a středních firem.
 • Hotel
  • Kompletní rezervační hotelový systém.
 • Restaurace
  • Kompletní program pro restaurace.
 • CRM
  • Modul pro řízení vztahů se zákazníky.
 • Cesty
  • Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM apod.
 • Docházka
  • Ruční zpracování docházky.
 • Doprava
  • Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek.
 • Servis
  • Reklamační servis a autoservis.
 • Reklamace a opravy
  • Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku.

Množství nadstandardních funkcí

 • Hromadná fakturace včetně hromadného odesílání faktur e-mailem
 • Hromadná rozesílka upomínek nebo odsouhlasení vzájemných pohledávek a závazků e-mailem
 • Elektronické podepisování PDF dokumentů (např. faktur) a odeslání e-mailem
 • Zpracování Pomocného analytického přehledu (PAP)
 • Přehledné zobrazení všech dokladů souvisejících s označeným dokladem
 • Detailní nastavení přístupových práv uživatelů až na úroveň jednotlivých funkcí modulu
 • Evidence elektronických příloh přímo v systému KelSQL
 • Správa dokumentů či jakýchkoliv elektronických příloh uložených pomocí KelSQL se všemi možnostmi definování uživatelských práv
 • Generování pracovních smluv a jiných dokumentů do vlastních šablon
 • Evidence událostí (jednání, telefonátů, úkolů)
 • Podpora nočních úloh - nastavení času přeprůměrování skladu v nočních hodinách
 • Automatické zálohování dle plánu

Napojení na další systémy

 • ARES (automatické vložení údajů o firmě z Registru ekonomických subjektů)
 • Kontrola klientů v Insolvenčním rejstříku, Registru plátců DPH
 • Creditcheck, Octopus (zjišťování bonity klientů)
 • Mapy.cz (vyhledávání, plánování tras)
 • Přímé on-line napojení na přepravní společnosti PPL, Česká pošta
 • E-shop – napojení na internetový obchod iselect 

Výrobce softwaru

 • title
  KELOC CS, s.r.o. KelMINI KelEXPRESS

  Společnost byla založena v roce 1991. Hlavní náplní firmy se stal vývoj ekonomického softwaru zastřešujícího komplexně ekonomiku malých, středních a velkých firem.