O systému HELIOS CRM  

Kvalitní CRM vám umožní poznat, pochopit a předvídat potřeby zákazníků. Analyzuje jejich chování, určuje trendy a je tak nezbytným pomocníkem při dlouhodobém i krátkodobém plánování.

Moduly systému HELIOS CRM

 • CRM pro řízení servisu a služeb
  • Realizace obchodních případů (může být realizována i samostatně s využitím dalších modulů, např.: Řízení projektů, Výroba)
  • Evidence požadavků (dispečink)
  • Členění servisních zásahů
  • Reklamace
  • Pravidelné návštěvy zákazníků
  • Přidělování úkolů pro servisní techniky
  • Plánování pravidelných revizí, kontrol
  • Sledování nákladů na servisní zásahy
  • Vyhodnocení prodejů náhradních dílů a služeb
 • CRM pro řízení marketingu
  • Identifikace potenciálu trhu
  • Tvorba marketingového plánu (od strategie až po jednotlivé úkoly)
  • Plánování, řízení a vyhodnocování marketingových kampaní
  • Získávání, třídění a využívání informací o zákaznících
  • s cílem zvýšit efektivitu péče o ně
  • Sledování marketingových aktivit u zákazníků
  • Sledování prodejnosti produktů dle jednotlivých dimenzí (střediska, regiony, zakázky, zaměstnanci)
 • CRM pro řízení obchodních procesů
  • Sledování obchodních příležitostí
  • Evidence aktivit
  • Plánování obchodních zakázek
  • Vyhodnocování obchodních příležitostí
  • Aktivity obchodníků
  • Rozpracovanost v měsících
  • Úspěšnost příležitostí

V čem vám CRM pomůže?

 • Identifikuje potenciální zákazníky
 • Umožňuje získávat, třídit a využívat informace o zákaznících 
 • Zpřehledňuje komunikaci mezi firmou a klientem
 • Pomáhá zefektivnit marketingové kampaně
 • Pomáhá při řízení obchodních zástupců a partnerů
 • Je provázaný s MS Outlook (e-mail, kalendář), MS Word i Excel

Výrobce softwaru