Podnikový informační systém Bílý Motýl

Bílý Motýl je informační systém pro řízení podniku (ERP systém) s procesní architekturou. Díky unikátnímu řešení umožňuje nastavit podnikové procesy přesně podle zadání  a know-how uživatele a v případě potřeby je v čase pružně měnit bez nutnosti programování. Informační systém je určen firmám výrobním, obchodním nebo poskytujícím služby. Je možné jej však také individuálně nastavit na libovolné pracovní procesy v jakékoli organizaci.

Moduly systému Bílý Motýl

 • Přehled modulů
  • Účetnictví
  • Fakturace
  • Daně a daňová přiznání
  • Majetek
  • Mzdy a personalistika
  • Sklady a logistika
  • Řízení výroby
  • TPV
  • Správa dokumentů
  • Projektové řízení
  • Řízení komunikace a úkolů

Informační systém Bílý Motýl®

Jedná se o moderní ERP systém, pokrývající všechny oblasti podnikových procesů, počínaje marketingem a obchodem (prodej i nákup), přes finance, logistiku (skladové hospodářství, doprava), facility management, řízení a plánování výroby až po mzdovou a personální agendu.
 
Současně v sobě shrnuje řadu dalších průřezových funkcionalit, jako je správa dokumentů, vnitrofiremní komunikace, řízení projektů, sledování úkolů, a to nikoli pouze nadstavbovým způsobem, ale přímo nad daty primárních procesů.
 
U procesního informačního systému v pravém slova smyslu, jakým je například Bílý Motýl®, je procesní pohled a procesní uspořádání informací podstatou jejich architektury. To znamená, že je možné:

 •  řetězit jakékoli uživatelem vybrané operace do uživatelem zvolené posloupnosti, jinými slovy respektovat individuální způsob práce zákazníka a podpořit tak jeho unikátní know-how,
 •  operativně přizpůsobit fungování informačního systému změnám ve fungování společnosti (změna pracovních postupů), podpora nových dříve neočekávaných činností apod. bez nutnosti programování.

ERP Bílý Motýl® je celopodnikovou aplikací, není však primárně koncipován pro tvorbu unifikovaných /branžových řešení. Naopak, jeho podstatou jeho architektury je modelování podnikových procesů, čímž je dosaženo vždy unikátního řešení bez nutnosti programování či "ohýbání" uživatele.

Výrobce softwaru

 • title
  BM Servis s.r.o.

  Jsme česká softwarová firma, působící na trhu již více než 20 let. Jsme autory a dodavateli procesního informačního systému (ERP) Bílý Motýl, který v současné době využívá cca 60 firem.