Popis softwaru Aconto 

Systémy ACONTO® jsou nejen modulární, ale současně jsou nabízeny i v několika verzích, což umožňuje systém přizpůsobit stávající situaci společnosti s možností systém do budoucna rozšířit.

Živnostník může začít produktem ACONTO® Free (verze poskytovaná zdarma), pokračovat (s růstem firmy) produktem ACONTO® MSP a snadno přejít na ACONTO® Corporate. Všechny produkty mají stejné prostředí i ovládání a díky tomu odpadnou při přechodu na vyšší verzi náklady spojené s přesunem dat do jiného systému, zaškolováním pracovníků atd. Více viz porovnání verzí systému Aconto.

Moduly systému Aconto

 • Společné funkce systému
  • Zabezpečení dat
  • Nespolehlivý plátce
  • Sdílené adresáře
  • Příkazy
  • Členění dokladů
  • Souhrnné informace o zákazníkovi
  • Připojené dokumenty
  • Tiskové a elektronické výstupy
  • Práce s doklady
  • Využití klávesových zkratek
  • Export do souboru XLS, MS Excel nebo OpenOffice.org
  • Číselníky
  • Nastavení programu
  • Kredibilita zákazníka
  • Test bonity zákazníka Octopus
  • Slovníček základních pojmů
 • Evidence
  • Vydané a přijaté faktury
  • Pohledávky a závazky
  • Pokladna
  • Banka - příkazy k úhradě
  • Banka - bankovní výpisy
  • + Upomínky
  • + Upomínky
  • + Vzájemné zápočty
  • Práce s evidencemi
  • Párování úhrad
  • Přehled neplatičů
  • Rekapitulace evidencí
  • Přehled pohledávek a závazků k datu
  • Zpracování DPH a Souhrnné hlášení
  • Propojení s modulem Sklad
 • Účetnictví
  • Hlavní činnosti modulu Podvojné účetnictví
  • Základní nastavení
  • Zaúčtování dokladů pomocných evidencí
  • Zaúčtování ostatních dokladů
  • Výstupní sestavy PDU
  • Uzávěrky
  • Párování položek
  • Export výkazů do XML
 • Daňová evidence P/V
  • Peněžní deník
  • Způsoby práce s PD
  • Konfigurace PD
  • Výstupní sestavy DEPV
  • Pomocné evidence DEPV
  • Zpracování Přiznání k dani z příjmu
 • Sklad
  • Skladové karty
  • Výstupní sestavy modulu Sklad
  • Objednávky došlé a vystavené
  • Připojení externích zařízení
  • Kasa
  • E-shop
 • Mzdy
  • Výstupní sestavy modulu Mzdy
  • Podklady
  • Podklady
  • Personalistika a mzdy
  • + ISPV
 • Evidence majetku
  • Řady karet majetku
  • Karty majetku
  • Výstupní sestavy z EMA
 • Správce
  • Výběr databáze pro připojení
  • Správa subjektů a evidencí
  • Údržba číselníků
  • Přidělování a správa práv uživatelů
  • Export/Import mezi instalacemi systému ACONTO
 • Doplňkové aplikace
  • Aplikace Aconto pro WinCE
 • Nadstavby systému
  • Nadstavby firmy B&M InterNets, s.r.o.

Pro koho je software určen?

Živnostníkům 
je systém uzpůsoben tak, aby uživatel mohl doklady pořizovat bez znalosti účetnictví a pohodlně je po jejich vystavení exportovat k zaúčtování do účetní firmy... 

Firmám
nabízí systém celou řadu funkcí pro zrychlení rutinního provozu, podrobné uživatelské i správcovské nastavení, sdílení informací z jednotlivých modulů pro ucelený přehled a nastavení práv uživatelům programu...

Účetním 
systém poskytuje komfortní možnost importu pomocných evidencí od svých zákazníků (platí i pro verzi poskytovanou zdarma), funkci automatického účtování (učící se systém pro předkontování dokladů) a podrobné nastavení pro zpracování účetnictví různým typům subjektů od živnostníků až po větší firmy...

Výrobce softwaru

 • title
  PCS - Software, spol. s.r.o.

  Aconto od PCS je řada certifikovaných ekonomických systémů, které od roku 1990 vyvíjí a dodává stejnojmenná divize společnosti PCS - Software.