BYZNYS

JKRRostoucí požadavky na centrální zpracování dokladů, provázanost informací a jejich dostupnost z jediného místa, automatizace obchodních procesů a dokonalý přehled o skladových zásobách se staly hlavními argumenty, proč se společnost VSK Profi, přední český dodavatel zboží z oblasti techniky stlačeného vzduchu, rozhodla pro další podporu svého podnikání zavést nový informační systém.

Původně společnost VSK Profi vedla podnikovou agendu hned v několika systémech – užívala účetní dosový program, část údajů evidovala i v MS Excel a dalších databázích. To mělo často za následek duplicitní práci uživatelů a také chybovost.
Hlavním požadavkem na nové informační řešení se proto stalo především zpracování veškerých podnikových postupů v rámci jednoho systému, možnost práce s daty pomocí nástrojů SQL serveru a elektronické podání výstupů.
Ve výběrovém řízení uspěl systém Byznys ERP společnosti J.K.R., který dokázal nejlépe pokrýt předložené požadavky VSK Profi a mimo to pro něj hovořily také reference z podobných projektů a široké možnosti přizpůsobení systému prostřednictvím uživatelských úprav.

Zahájení projektu
Po shromáždění všech požadavků společnosti VSK Profi na funkčnost informačního řešení proběhl audit hardwarového vybavení a byl stanoven harmonogram zavádění systému s upřesněním pracovních postupů. Poté přistoupili konzultanti J.K.R. k zahájení samotné implementace.
První implementační fáze započala instalací nového serveru s OS Windows Serverem a SQL Serverem, po které následovalo samotné nasazení systému Byznys ERP.
Dalším krokem byla podrobná a opakovaná školení obsluhy a garanta řešení, na což navázala druhá fáze implementace, ve které došlo k testovacímu převodu dat a proběhlo zkušební období pro práci obsluhy s novým řešením.
Rutinní provoz byl zahájen převedením datové základny stávajících systémů do Byznys ERP. Po kontrole převedených dat byla do systému postupně zapojována jednotlivá pracoviště, přičemž prvotně byl zajištěn provoz obchodního oddělení a skladu, následovala oblast účetnictví a zpracování mezd.

Automatizace procesů
Implementace samozřejmě ovlivnila i některé firemní procesy, a to zejména obchodní. Díky novému systému se začaly evidovat jednotlivé obchodní případy i obchodní schůzky. Změnou prošel také samotný proces prodeje, kdy došlo k nastavení takzvaného systému předadresných rezervací zajišťujícího blokaci zboží pro zákazníka, i když ještě není skladem. Systém byl navíc doplněn automatickým dopočtem plánovaného termínu dodání.
„Po nasazení podnikového informačního systému Byznys ERP od J.K.R. došlo v naší společnosti k zefektivnění chodu obchodního oddělení, a to zejména díky možnosti připojení vzdálených stanic přes VPN, archivaci kalendářových záznamů a dat o provedených jednáních či snadnějšímu a rychlejšímu přístupu k datům týkajících se odběrů zákazníků,“ říká Luboš Fistr, ředitel pro rozvoj firmy VSK Profi.
Velkým přínosem se pro obchodní oddělení také stalo zvýšení podílu práce obchodních referentů v terénu a nárůst objemu schůzek na úkor práce home-office.

Efektivní evidence
V oblasti evidence objednávek a logistiky došlo k výraznému zlepšení informovanosti zákazníků. Extrémně se urychlila agenda vystavování objednávek dodavatelům a došlo k zpřehlednění rezervací, včetně termínů dodání. „Celkově se tím snížila chybovost úseku a zvýšila se spokojenost našich zákazníků. Dále se také podařilo snížit objem skladových zásob o 30 % a redukují se výrazně nadlimitní skladové zásoby,“ uvádí další přínosy Luboš Fistr.
Díky novému systému se také výrazně vylepšil dohled nad platební morálkou zákazníků, což přineslo posun v cash-flow firmy. „Systém nám umožnil plánovat náklady a i v časech hospodářské recese fungovat s nepatrným snížením zisku,“ popisuje Fistr.
Dalším plusem se pro VSK Profi stalo také zefektivnění komunikace – s využitím mailingu systému Byznys ERP. „Nyní můžeme včas informovat zákazníky a partnery o výprodejích, novinkách, úpravě cen nebo slevových či obchodních akcích, což se zase projevilo na zvýšení obratu firmy,“ dodává Luboš Fistr.

Dosažené přínosy
Mezi hlavní přínosy nového řešení pro společnost VSK Profi patří kromě sjednocení veškerých podnikových agend také možnost elektronických výstupů ze systému (kontingenční tabulky pro sledování prodejů a obratů dle dodavatelů nebo tisk dokladů do PDF a následné odeslání e-mailem).
Rozsáhlé změny dle požadavků uživatele byly provedeny také v zobrazení jednotlivých formulářů.
Další výhodou je zpřehlednění a několikanásobné zrychlení evidence a zpracování objednávek v systému (systém předadresných rezervací poskytuje okamžitou informaci o konkrétním stavu sortimentu, ale i o tom, co je na cestě), dále zavedení evidence obchodních příležitostí a marketingových akcí, a také obchodních schůzek.
"Přínosem je rovněž zavedení systému interních úkolů a informací pomocí modulu Informace systému Byznys ERP a s tím spojená možnost důsledná kontroly plnění těchto úkolů i s pomocí automatických kontrolních mailů, tzv. časových událostí,“ doplňuje David Suchopár, konzultant společnosti J.K.R.

Výhled do budoucna
V současné době se ve společnosti VSK Profi zavádí modul Byznys Intelligence, který umožňuje rychlé analytické zpracování agend systému Byznys ERP s využitím OLAP datových kostek, do kterých lze přistupovat přes rozhraní systému Byznys ERP s možností přechodu také do MS Excel (kontingenční tabulka, graf).
Přínosem tohoto řešení je podpora rychlého a efektivního manažerského rozhodování a okamžitý přehled o zásadních ekonomických a obchodních aktivitách firmy.
„V blízké budoucnosti pak hodláme systém rozšířit ještě o zakázkovou aplikaci na evidenci prodaných kompresorů a další možnosti, které systém Byznys ERP nabízí,“ dodává Luboš Fistr.

O společnosti VSK Profi
Společnost VSK Profi patří mezi největší velkoobchody se zbožím z oblasti techniky stlačeného vzduchu. Na českém a slovenském trhu firma působí od roku 1998 a v současné době nabízí široký sortiment více než 23 000 produktů od předních světových výrobců. Své zboží dodává zákazníkům prostřednictvím vlastní prodejní sítě s více než 70 obchodními partnery a zásobuje okolo 1 000 významných výrobních podniků. Podrobnější informace naleznete na www.vskprofi.cz.

O společnosti J.K.R.
Společnost J.K.R. na trhu působí již od roku 1991 a s produkty Byznys ERP patří dlouhodobě mezi největší české dodavatele podnikových informačních systémů. Byznys ERP využívá v Česku více než 1 250 organizací v nejrůznějších oblastech podnikání. Mezi zákazníky figurují například Canaria Travel, Central Group, Český svaz ledního hokeje, ESO travel, Lekkerland, Letiště Brno, Messenger, Nohel Garden, Ravak, Ryor, Sapho či Vltava-Labe-Press. Více na www.jkr.cz.

Související software / společnost

 • doporučený software
  title
  Byznys ERP

  Byznys ERP jsou podnikové informační systémy a s nimi spojené nástroje určené pro podniky. Díky orientaci na vyřešení potřeb zákazníka jsou připraveny komplexně zvýšit výkonnost společnosti, přinést efekty v kvalitě a rychlosti přijímání rozhodnutí na všech stupních podnikové struktury.

 • doporučená společnost
  title
  Byznys software

  Společnost Byznys software, založená roku 1991 jako J.K.R., je předním českým dodavatelem podnikových informačních systémů.